We wszystkich urządzeniach zakupionych przed 08.11.2023r należy zmienić ustawienie Monitora podróży.

Aby to zrobić wchodzimy w Ustawienia „klucz i śrubokręt”, Ustawienia monitora podróży, następnie ODZNACZAMY pole „Zapisz ścieżkę”

Jest to niezbędne aby w przyszłości nie zapełniła się pamięć wewnętrzna!